Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. zw. dr hab. Tomasz Michalski

 
 
Tomasz Michalski - od grudnia 1979 r. pracownik SGPiS obecnie SGH. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1978 r.) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (1981 r.) Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Pracę rozpoczął w Instytucie Ekonometrii SGPiS przy Wydziale Finansów i Statystyki, gdzie w 1987 przygotował i obronił rozprawę doktorską. W roku 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1995 otrzymał awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. Od 2007 r. profesor tytularny.
 
Uczestniczył w organizowaniu i powołaniu Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych przy kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i od 1998 roku pełni funkcję kierownika tej Katedry.
 
Od grudnia 2005 r. kieruje równolegle pracami Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych.
 
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PAN, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz International Atlantic Economic Society.
 
Zainteresowania zawodowe:
Ogólna Teoria Ryzyka
Ryzyko w ubezpieczeniach – klasyfikacja, metody identyfikacji i kwantyfikacji
Ubezpieczenia – aspekt finansowy i organizacyjny
Procedury "Risk Management" – zarządzania w warunkach ryzyka
Proces europejskiej integracji "w głąb" a GOW
 
Specjalizacja badawcza:
Metody analizy porównawczej obiektów wielocechowych (taksonomia) i ich wykorzystanie do oceny obiektów wielocechowych.
Matematyczne modele sfery finansowej – ubezpieczenia, giełda.
Rola ubezpieczeń w procedurze zarządzania w warunkach ryzyka
 
Badania naukowe: zobacz
 
Oferta dydaktyczna: zobacz
 
E-mail: tomasz.michalski@sgh.waw.pl