Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski
 

 Kolegia SGH

 
Jednostki naukowo-badawcze SGH, czyli katedry i instytuty oraz wchodzące w ich skład zakłady, zostały zgrupowane w dobrowolnych zrzeszeniach zwanych kolegiami. Pojedyncze kolegium stanowi korporację naukowców związanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi i realizujących ofertę dydaktyczną skierowaną do studentów wszystkich typów studiów prowadzonych w SGH - studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych.

Kolegia kierowane są przez Dziekanów, którzy z racji pełnionego urzędu są członkami Senatu Akademickiego. Każde kolegium posiada własną radę, w skład której wchodzą wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczyli akademickich zatrudnionych w danym kolegium. Rada kieruje pracą wchodzących w skład kolegium katedr i instytutów, określa główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej kolegium, występuje z wnioskami o nadanie tytułów naukowych, nadaje stopnie naukowe, opiniuje wnioski o powołanie na stanowiska nauczycieli akademickich i dokonuje oceny ich pracy. W SGH działa 5 kolegiów spisanych w kolumnie po prawej stronie.
 

 Informacje

 

European Trade Study Group (ETSG)

Jubileuszowa – dwudziesta – konferencja European Trade Study Group odbędzie się dniach 13-15 września 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

więcej

Konkurs dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych KES

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego ogłasza konkurs dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych KES i uczestników studiów doktoranckich w KES

więcej

Konferencja poświęcona pamięci Prof. Leszka Gilejki

Zapraszamy na konferencję pt: Świat pracy: instytucje i wartości. Konferencja poświęcona pamięci Prof. Leszka Gilejki w dniu 23 listopada 2017 r.

więcej

Prof. Jan Klimek w składzie Rady Nadzorczej ZUS

W dniu 10 października 2017 r prof. Jan Klimek został powołany w skład Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej

Inauguracja Studiów Doktoranckich 2017/2018

7 października 2017 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Studiów Doktoranckich prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

więcej

Badania młodych naukowców 2014

Tematy badań realizowanych w ramach projektu Badania Młodych Naukowców w roku 2014

więcej

Granty Narodowego Centrum Nauki

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przyznanych pracownikom Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie grantów NCN.

więcej

Badania młodych naukowców 2013

Tematy badań realizowanych w ramach projektu Badania Młodych Naukowców w roku 2013

więcej

Badania statutowe realizowane w latach 2013-2015

Lista badań naukowych realizowanych w latach 2013-2015 przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, plik png 
 
133 ciekawe i popularne kierunki studiów podyplomowych w SGH, plik png
 
 

 Czasopisma Naukowe

 
 

 Praca w SGH

 

Oferty pracy na stanowiskach w jednostkach naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz w obsłudze, na które obecnie prowadzimy rekrutację.

www.sgh.waw.pl/praca