Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski
 

 Kolegia SGH

 
Jednostki naukowo-badawcze SGH, czyli katedry i instytuty oraz wchodzące w ich skład zakłady, zostały zgrupowane w dobrowolnych zrzeszeniach zwanych kolegiami. Pojedyncze kolegium stanowi korporację naukowców związanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi i realizujących ofertę dydaktyczną skierowaną do studentów wszystkich typów studiów prowadzonych w SGH - studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych.

Kolegia kierowane są przez Dziekanów, którzy z racji pełnionego urzędu są członkami Senatu Akademickiego. Każde kolegium posiada własną radę, w skład której wchodzą wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczyli akademickich zatrudnionych w danym kolegium. Rada kieruje pracą wchodzących w skład kolegium katedr i instytutów, określa główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej kolegium, występuje z wnioskami o nadanie tytułów naukowych, nadaje stopnie naukowe, opiniuje wnioski o powołanie na stanowiska nauczycieli akademickich i dokonuje oceny ich pracy. W SGH działa 5 kolegiów spisanych w kolumnie po prawej stronie.
 

 Informacje

 

Odnowienie doktoratu prof. Adama Kurzynowskiego

​5 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH nastąpiło wręczenie Prof. Adamowi Kurzynowskiemu odnowionego przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dyplomu doktorskiego. Prof. Adam Kurzynowski to wybitny badacz polityki społecznej – teoretyk i praktyk, który w sposób szczególny przyczynił się do wprowadzenia w latach 80. w Polsce urlopów wychowawczych. Recenzentem odnowienia doktoratu był prof. Piotr Błędowski – uczeń profesora Kurzynowskiego i obecny dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH.

więcej

Sprawozdanie z konferencji Zakładu Socjologii IFSiSE

8 czerwca odbyła się Konferencja Naukowa Zakładu Socjologii IFSiSE Wspólnota i tożsamość − zapomniane pojęcia czy użyteczne kategorie analizy współczesności? , zorganizowana w ramach tematu badawczego pt. „Tożsamości kulturowe w Europie – ciagłość i zmiana” (sygn. KES /S16/03/16/; kierownik: prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit).

więcej

Rusza rekrutacja na studia doktoranckie w KES

Dnia 1 czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz warunkami i trybem rekrutacji.

więcej

The Greek Debt Crisis: Origins and Implications

W imieniu pani dr hab. Małgorzaty Pawłowskiej, prof. SGH serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 12 czerwca w godz. 14.30-16.00 w sali 62 w budynku W.

więcej

Podatki są proste jak drut–praca mgr studenta SGH nagrodzona

​11 maja ogłoszono wyniki IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego „Podatki są proste jak drut”. II miejsce zajął Piotr Dryś za pracą pt. „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w działalności gospodarczej a tax compliance”. Promotorem pracy był prof. Aleksander Werner.

więcej

Badania młodych naukowców 2014

Tematy badań realizowanych w ramach projektu Badania Młodych Naukowców w roku 2014

więcej

Granty Narodowego Centrum Nauki

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przyznanych pracownikom Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie grantów NCN.

więcej

Badania młodych naukowców 2013

Tematy badań realizowanych w ramach projektu Badania Młodych Naukowców w roku 2013

więcej

Badania statutowe realizowane w latach 2013-2015

Lista badań naukowych realizowanych w latach 2013-2015 przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, plik png 
 
133 ciekawe i popularne kierunki studiów podyplomowych w SGH, plik png
 
 

 Czasopisma Naukowe

 
 

 Praca w SGH

 

Oferty pracy na stanowiskach w jednostkach naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz w obsłudze, na które obecnie prowadzimy rekrutację.

www.sgh.waw.pl/praca