Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski > Aktualność

Nowe numery „Studiów z Polityki Publicznej"

2017-04-26 KES kategoria: informacja 

​W dość niewielkim odstępie czasu ukazały się dwa najnowsze  numery - trzeci i czwarty - kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” za rok 2016, który jest  wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.
Numer trzeci zawiera kolekcję ośmiu tekstów. Przedstawiają one analizę niezwykle ważnych problemów publicznych, zarówno odnoszących się do Polski, jak do dwóch innych państw (Irlandia, Ukraina). Teksty podejmują problemy zarówno sektorowe, jak i horyzontalne, teoretyczne, jak i praktyczne (polityka klimatyczna). Tom rozpoczyna tekst Krzysztofa Jasieckiego, który analizuje złożoność zjawiska merytokracji. Wskazał na jego znaczenie dla formowania się nowoczesnych państw i na wyzwanie, przed jakim stoi Polska w tym zakresie.
Grzegorz Makowski poświęcił tekst problematyce korupcji, w tym zwłaszcza roli, jaką w jej zwalczaniu odgrywają i mogą odegrać odrębne od struktur policyjnych agencje antykorupcyjne. Anna Zorska analizuje politykę państwa wobec korporacji transnarodowych, a w szczególności porusza problem przenoszenia ich prac B+R do państw pochodzenia. W ostatnich latach zagadnienie to nabrało dużego znaczenia, ponieważ coraz wyraźniejsze są konsekwencje globalizacji, zwłaszcza dla gospodarki lokalnej.
Krzysztof Kasianiuk zajął się analizą teoretyczną. Zastanawia się, jak można lepiej dostosować do mechanizmów implementacji polityki publicznej zasady czy wartości związane z innowacyjnym podejściem do wytwarzania oprogramowania.
Z kolei Zbigniew Grzymała i Małgorzata Wojakowska-Żeglińska analizują zagadnienie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Wskazują na znaczenie tych wszystkich źródeł zanieczyszczeń, które pochodzą z niskiej wysokości od powierzchni ziemi (np. lokalne kotłownie węglowe, domowe piece grzewcze, samochody, emisja z przemysłu). Anna Świętochowska zajęła się problematyką polityki kulturalnej. Autorka analizuje zjawiska kultury miast, które mogą przyczyniać się do ich rozwoju.
Ponadto, Karolina Kichewko przedstawia zagadnienie partnerstwa społecznego w Irlandii. Jest to państwo przyciągające uwagę znacznymi sukcesami gospodarczymi od początku lat 90., choć z przerwą na kryzys, który dotarł do tamtejszej gospodarki w 2008 r. Natomiast Iryna Degtyarova analizuje problematykę rządzenia publicznego i polityki szkolnictwa wyższego zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Oba państwa stają wobec wspólnego wyzwania konieczności odbiurokratyzowania działania uczelni i deregulacji systemu szkolnictwa wyższego.
Z kolei czwarty numer Studiów jest wspólnym przedsięwzięciem naukowym przygotowanym i zrealizowanym przez prof. Krzysztofa Kozłowskiego, kierownika Katedry Studiów Politycznych SGH, wspólnie z prof. Shiow-duan Hawang, dziekanem School of Liberal Arts and Social Sciences Soochow University. Wybrali kolekcję tekstów, które są pokłosiem współpracy uczonych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i tajwańskiej uczelni Soochow University.

Artykuły zawierają pogłębione analizy zagadnień praktycznych, jak i teoretycznych, które są szczególnie istotne dla sposobu w jaki funkcjonują systemy polityczne Polski i Tajwanu, ale także innych państw naszego regionu.
 W pierwszej części tomu pomieszczona została wiązka zagadnień dotyczących procesów przejścia z systemu autorytarnego do systemu demokratycznego. Przedstawione zostały odmienne narodowe podejścia. O różnicowaniu procesów w obu państwach napisali Chen Chun-hung i Chung Han-hui oraz  Jerzy Łazor i Wojciech Morawski.
W kolejnej części Czytelnicy mogą zapoznać się z problematyką wybranych systemów wyborczych. Polscy badacze przedstawiają mechanizmy wyborcze służące elekcji do Parlamentu Europejskiego, a tajwańscy akademicy przedstawiają  nowy system wyborczy wprowadzony w ich państwie w 2008 r. i jego oddziaływanie na określone partie polityczne.
Następne dwa teksty dotyczą rozwoju współczesnej sytuacji politycznej.  Tej, która ma miejsce od kilku lat na Tajwanie przedstawia Shiow-duan Hawang. Analizuje wpływ ruchu politycznego tzw. Sunflower Movement na dynamikę polityczną. Zainicjowały go grupy studenckie i obywatelskie. Z kolei Krzysztof Kozłowski przedstawił złożoność sytuacji w państwach naszego regionu i cały wachlarz „kolorowych” rewolucji, które miały miejsce w państwach, które wyłoniły się z dawnego ZSRR.
Kolejne teksty obejmują problematykę spraw zagranicznych, które dotykają  oba kraje. Chih-Mao Tang pisze o zagadnieniach bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku po zakończeniu okresu “zimnej wojny”, a Ewa Latoszek wraz z Agnieszką Kłos omawia „Partnerstwo Wschodnie” jako nową formułę budowania przez UE relacji z sąsiadami.

W ostatniej części trzeciego numeru Studiów Wu Chih-Chung analizuje złożoność myślenia geopolitycznego w Azji, w tym wyłanianie się ChRL jako globalnego podmiotu i konsekwencje dla Tajwanu. Natomiast Piotr Ostaszewski przeprowadził analizę porównawczą relacji polsko-amerykańskich oraz tajwańsko-amerykańskich. 
 
zdjecieKKozlowski.jpg 
 
Prof. Krzysztof Kozłowski, kierownik Katedry Studiów Politycznych, Prorektor SGH, redaktor czwartego numeru Studiów w gronie  tajwańskich współautorów tego wydania pisma
 

 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia