Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski > Aktualność

Odnowienie doktoratu prof. Adama Kurzynowskiego

2017-07-07 KNoP kategoria: informacja 

​5 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH nastąpiło wręczenie Prof. Adamowi Kurzynowskiemu odnowionego przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dyplomu doktorskiego. Prof. Adam Kurzynowski to wybitny badacz polityki społecznej – teoretyk i praktyk, który w sposób szczególny przyczynił się do wprowadzenia w latach 80. w Polsce urlopów wychowawczych. Recenzentem odnowienia doktoratu był prof. Piotr Błędowski – uczeń profesora Kurzynowskiego i obecny dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH.

Rektor SGH prof. Marek Rocki podkreślił rolę pracy organizacyjnej prof. Adama Kurzynowskiego, który w uczelni pełnił rolę m.in. prorektora ds. badań naukowych, dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS i przez lata dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego, tworząc i kierując pracami zespołów badawczych. Prof. Piotr Błędowski i dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie prof. Roman Sobiecki przedstawili z uznaniem drogę naukową profesora.

AKurzynowski.jpg
fot.Maciej Górski

Profesor Adam Kurzynowski przez całe życie zawodowe jest związany z SGH/SGPiS, a zwłaszcza z Instytutem Gospodarstwa Społecznego. Autorytet w dziedzinie polityki społecznej, ekspert instytucji publicznych. Promotor ponad 25 rozpraw doktorskich, recenzent 22 rozpraw habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

Przedmiotem zainteresowania profesora Adama Kurzynowskiego jest polityka społeczna, z uwzględnieniem następujących dziedzin badawczych: cele i zakres polityki społecznej, społeczne zagadnienia zatrudnienia i bezrobocia, w tym młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób 50+, warunki bytu ludności, pomoc społeczna, polityka społeczna jako czynnik rozwoju zrównoważonego, integracja społeczna, wykluczenie społeczne i reintegracja społeczna.

Szczególne znaczenie mają prace badawcze prof. Kurzynowskiego dotyczące konsekwencji wprowadzenia urlopów macierzyńskich, obserwacji zmian na rynku pracy w okresie przed- i poakcesyjnym do Unii Europejskiej, prekursorskie badania dotyczące organizacji i zakresu działania centrów usług socjalnych, barier zatrudnienia kobiet, społecznych aspektów rozwoju zrównoważonego.

Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Groningen w Holandii oraz wykładowcą m.in. w Tamkang University w Tajpej, prowadził współpracę badawczą  m.in. z Uniwersytetem w Duisburgu, Uniwersytetem w Liverpool i Uniwersytetem w Birmingham. Wieloletni członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN,  Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Naukowej GUS, Społecznej Rady Naukowej Towarzystwa Walki z Kalectwem.
24 czerwca 1965 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGPiS.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia