Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski > Aktualność

Sprawozdanie z konferencji Zakładu Socjologii IFSiSE

2017-06-18 KES kategoria: konferencja 

Przedmiotem konferencji była interdyscyplinarna reflekcja nad znaczeniem wspólnot i tożsamości społecznych zarówno w wymiarze historycznym, jak i w zróżnicowanych kontekstach współczesnego świata późnej nowoczesności (postmodernizmu). Ta złożona, wielowymiarowa problematyka znalazła swoje odzwierciedlenie w 12 wystąpieniach naukowców z pięciu ośrodków akademickich (SGH. UW, SGGW, KUL, UPH), a także w ożywionej dyskusji zgromadzonego audytorium.

Konferencję rozpoczęła sesja zatytułowana "Pojęcie wspólnoty i tożsamości w dyskursie naukowym". Zaprezentowano w niej cztery referaty: "Polis jako prototyp wspólnoty (prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk), "Wspólnota w tradycji socjologicznej" (dr Jacenty Siewierski), "O tożsamości człowieka poczciwego" (prof. SGH dr hab. Janusz Sidorek), "Tożsamość w perspektywie socjologicznej (prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit).

Kolejnym punktem był panel I "Wspólnota w świecie współczesnym - zmierzch czy renesans?", którego uczestnikami byli naukowcy specjalizujący się w zakresie socjologii społeczności lokalnych, politologii oraz socjologii religii. Ich analityczne wystąpienia ogniskowały się wokół kondycji wspólnoty we współczesnym świecie na poziomie lokalnym oraz na poziomie wielkich, ustrukturyzowanych i sofrmalizowanych grup społecznych, a także na płaszczźnie religijnej, która uzewnętrznia się zarówno w wymiarze mikro-, mezo-, jak i makrospołecznym. I tak prof. SGGW dr hab. Hanna Podedworna zaprezentowała wystąpienie na temat "Wspólnoty lokalne w świecie współczesnym: czego zmierzch, czego renseans?", prof. dr hab. Joachim Osiński przedstawiłł zagadnienie "Wspólnota polityczna i próby jej instytucjonalizacji", zaś ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański omawiał zagadnienie "Wspólnoty religijne - szanse przetrwania i rozwoju".

Drugi panel, zatytułowany "Satre i nowe tożsamości w ponowoczesnym świecie", koncentrował się na zagadnieniach ciągłości i zmiany w tożsamości jednostki oraz tożsamościach kolektywnych pod wpływem dynamicznych, wielokierunkowych procesów politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych cechujących współczesny, ponowoczesny świat. Zaprezentowano w nim cztery istotne poznawczo i religijnie zagadnienia: "Tożsamość płci jako kategoria spcjologiczna" (prof. SGH dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik), "Wspólnota tożsamości uczestnicków nowych ruchów religijnych" (prof. zw dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska), "Między Wchodem i Zachodem. Refleksje na temat tożsamości pogranicza" (prof. UPH dr hab. Adam Bobryk), "Wspólnota wartości, ale których? Nowe/stare kontrowersje wokół europejskiej tożsamości (dr Paweł Zerka).

Więcej o konferencji: na stronie Zakładu Socjologii.

Elżbieta Firlit

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia