Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
 

 Informacje

 

Blockchain – przełomowa innowacja czy medialny gadżet?

Prof. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, zaprasza na konferencję i spotkanie prasowe pt. „Blockchain – przełomowa innowacja czy medialny gadżet?”. Wydarzenie odbędzie się 19 marca w SGH. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, banków komercyjnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi technologiami.

więcej

Promocja książki w Parlamencie Europejskim

W dniu 1.03.2018 w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja i promocja książki pod redakcją Urszuli Kurczewskiej i Krzysztofa Jasieckiego, Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017 podczas seminarium „Czy skutecznie promujemy nasze interesy? Polskie reprezentacje biznesu w Brukseli”. Seminarium było zorganizowane przez dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech prof. SGH dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA i posłankę do PE Elżbietę Łukacijewską oraz Biuro Związku Banków Polskich w Brukseli. Dzień wcześniej 28.02.2018 miała miejsce debata o książce w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli z udziałem pana Sebastian Barkowskiego – pierwszego radcy oraz pracowników Przedstawicielstwa, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz reprezentantów organizacji biznesu w Brukseli. Celem monografii jest analiza różnych wymiarów reprezentacji interesów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych.

więcej

2nd EUMIGRO Conference

W imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 2nd EUMIGRO Conference “Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill”, która odbędzie się w dniu 21.03.2018 r. (środa), godz. 09.30–17.00, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Program konferencji i formularz rejestracji on-line: http://eumigro.eu/en

więcej

dr Jan Czarzasty o pracowniczych świadczeniach socjalnych

Nakładem European Trade Union Institute (ETUI) ukazała się książka zbiorowa p.t. Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement, red. D. Natali, E. Pavolini i B. Vanhercke. Książka przynosi porównawczą analizę systemów pracowniczych świadczeń socjalnych (occupational welfare) w wybranych państwach członkowskich UE, w tym Polsce (jako jedynym państwie członkowskim z Europy Środkowo-Wschodniej). Autorem rozdziału poświęconego Polsce jest dr Jan Czarzasty.

więcej

Jak sfinansować budżet Unii Europejskiej?

Zachęcamy Państwa do wysłuchania wywiadu udzielonego przez Panią Prof. dr hab. Katarzynę Żukrowską w programie "Świat w powiększeniu" Polskiego Radio 24. Wśród poruszanych tematów pojawiły się m.in. te, które dotyczyły rozpoczętych negocjacjacji nowych Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027, które rozpoczęły się w tym tygodniu od konsultacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej

badania naukowe

Zainteresowania naukowe Kolegium obejmują szeroki wachlarz zagadnień, wykraczając swym zasięgiem poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Wiele dyscyplin tu uprawianych można uznać za unikalne w skali Uczelni, a nawet Polski. Inne mają swoje odpowiedniki, jednak forma ich podania odbiega od przyjętego stereotypu. Daje to możliwość prowadzenia badań na obrzeżach kilku nauk, a więc tam gdzie leży pole do najciekawszych studiów, pozwala chwytać szybko zmiany, które ostatnio stają się chlebem życia powszedniego u nas i na świecie. Nie brakuje tu ściśle ekonomicznych przedmiotów począwszy od teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, historii gospodarczej finansów publicznych i bankowości, zarządzania w sektorze publicznym, ekologii, gospodarki miejskiej, polityki społecznej i zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, socjologii, filozofii, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej i bezpieczeństwa. Każdy z tych kierunków poddany jest głębokim zmianom, a my staramy się je śledzić na bieżąco.

więcej

Pieniądze z Komisji Europejskiej na projekt badaczy KES

​Prof. Andrzej Zybała i dr Rafał Towalski z KES uzyskali grant z Komisji Europejskiej wraz z międzynarodowym konsorcjum na realizację projektu pt. Development o f Direct Workers Participation and its' Impact on Industrial Relations at Company Level (DIRECT). W skład konsorcjum wchodzą badacze z Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, Bułgarii i Cypru.

więcej

Sukces projektu dr. Rafała Towalskiego


JW Player goes here

więcej

Prof. Juliusz Gardawski rozpoczyna PREWORK

Zespół kierowany przez prof. Juliusza Gardawskiego rozpoczął fazę intensywnej realizacji projektu badawczego PREWORK - "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej". Przeprowadzane są obecnie badania ilościowe (ankietowe) oraz jakościowe (wywiady biograficzne).

więcej

Instytut Gospodarstwa Społecznego powraca do korzeni

​Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Pracownią Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
grafika na strone tlo.png

 

 

 

 Kierownik jednostki

 
 

 Publikacje

 

Publikacje KES

 

 wydarzenia