Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : Instytut Gospodarstwa Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 Instytut Gospodarstwa Społecznego

 
Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS) utworzono w 1920 r. Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój te­orii i praktyki polityki społecznej.
 
Od 1990 r. Instytut prowadzi badania w zakresie:
  • warunków bytu rodzin z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych,
  • problematyki rynków pracy w UE,
  • bezrobocia i ubóstwa,
  • sytuacji ludzi starszych,
  • pomocy społecznej,
  • poziomu zaspokojenia potrzeb socjalno-medycz­nych w środowiskach lo­kal­nych.
 

 Informacje

 

Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym - galeria zdjęć

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z konferencji pt. „Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym” zorganizowaną przez Zakład Polityki Społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

więcej

Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym - prezentacje

W dniu 25 września 2017 r. Zakład Polityki Społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie zorganizował konferencję zatytułowaną „Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym”. Poniżej znajdą Państwo zaprezentowane w trakcie jej trwania prezentacje.

więcej

„Polityka publiczna a kapitał ludzki" - konferencja 27.10.17

Zapraszamy na III ogólnopolską konferencję naukową pn. „ Polityka edukacyjna: szkolnictwo wyższe”, organizowaną w ramach cyklicznej konferencji pn. Polityka publiczna a kapitał ludzki In memoriam prof. Janiny Jóźwiak, która odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (budynek „G”, aula VII, Al. Niepodległości 162, Warszawa).

więcej

Odnowienie doktoratu prof. Adama Kurzynowskiego

5 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH uczelnia odnowiła doktorat prof. Adama Kurzynowskiego, wybitnego badacza polityki społecznej – teoretyka i praktyka, który w sposób szczególny przyczynił się do wprowadzenia w latach 80. w Polsce urlopów wychowawczych. Promotorem odnowienia doktoratu był prof. Piotr Błędowski – uczeń profesora Kurzynowskiego i obecny dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH.

więcej

Kalkulator Kosztów Zaniechania

Głównym celem​ projektu było stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spó​jności polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. W ramach projektu stworzony został innowacyjny model prowadzenia aktywnej polityki społecznej.​​ Opracowane zostały nardzędzia wspomagającę tą politykę.

więcej

 
 
 

 Struktura

 
 

 Dyrektor Instytutu