Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : Instytut Gospodarstwa Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 Instytut Gospodarstwa Społecznego

 
Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS) utworzono w 1920 r. Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój te­orii i praktyki polityki społecznej.
 
Od 1990 r. Instytut prowadzi badania w zakresie:
  • warunków bytu rodzin z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych,
  • problematyki rynków pracy w UE,
  • bezrobocia i ubóstwa,
  • sytuacji ludzi starszych,
  • pomocy społecznej,
  • poziomu zaspokojenia potrzeb socjalno-medycz­nych w środowiskach lo­kal­nych.
 

 Informacje

 

Medale im. E. Abramowskiego dla pracowników IGS-u

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia polityki społecznej w Polsce zorganizowało uroczyste seminarium naukowe połączone z wręczeniem osobom i instytucjom, które znacząco przyczyniły się do rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej, medalu im. Edwarda Abramowskiego, w tym pracownikom Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH.

więcej

"Kapitał ludzki a migracje" - VII edycja konferencji PPKL

W dniu 30 listopada 2018 r. odbędzie się VII edycja konferencji z cyklu "Polityka Publiczna a Kapitał Ludzki". Jej tematem wiodącym będzie "Kapitał ludzki a migracje".

więcej

ESPAnet Polska 2018 - zdjęcia z konferencji

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z Konferencji ESPAnet Polska 2018, która odbyła się w dniach 26-28 września 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej

"Polityka publiczna a kapitał ludzki" - konferencja 15.06.18

Zapraszamy do uczestnictwa w szóstej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2017/18 i następnych jest prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca br. Jej tematem wiodącym będzie „Polityka demograficzna i rozwój kapitału ludzkiego w Polsce”. Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji jest prof. dr hab. Irena E. Kotowska i dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii SGH).

więcej

Kalkulator Kosztów Zaniechania

Głównym celem​ projektu było stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spó​jności polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. W ramach projektu stworzony został innowacyjny model prowadzenia aktywnej polityki społecznej.​​ Opracowane zostały nardzędzia wspomagającę tą politykę.

więcej

 
 
 

 Struktura

 
 

 Dyrektor Instytutu